Stipendijní program

Trainee program pro magisterský stupeň

Trainne program

Stipendijní program pro bakalářský stupeň (od II. ročníku)

  • strojírenství (technologie, konstrukce)

Výše stipendia je stanovena na 3500,–Kč měsíčně. Podmínkou je závazek, že po ukončení studia nastoupí absolvent do společnosti na 2 roky.

Stipendijní program pro studenty středních škol a učilišť :

Podporovány jsou tyto studijní obory:

Tříletý učební obor (možnost stipendia od druhého ročníku):

  • mechanik opravář (se zaměřením na kolejová vozidla)
  • elektrikář – silnoproud
  • klempíř
  • strojní mechanik (zámečník)
  • další studijní obory uplatnitelné v Pars nova a.s.

Čtyřletý studijní obor (možnost stipendia od třetího ročníku):

  • mechanik strojů a zařízení
  • strojírenství
  • elektrotechnika

Výše stipendia je stanovena na 1500,–Kč měsíčně. Podmínkou je závazek, že po ukončení studia nastoupí absolvent do společnosti na 2 roky.

Kontaktní osoba:

Bc. Michal Mazánek
personalista
tel.: 583 365 545
e-mail: michal.mazanek@skoda.cz

Soubory ke stažení

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk