Opravy kolejových vozidel

V rámci uvedených činností provádíme

 • Odstranění lehčích i těžkých poškození vozidel
 • Obnovu elektrických, vzduchových a topných rozvodů
 • Obnovu interiérů vozidel
 • Opravu a údržbu komponentů železničních vozidel
 • Realizaci dílčích úprav
 • Náhrady zastaralých komponentů

Provádíme opravy železničních kolejových vozidel

 • Motorové a řídící vozy
 • Dieselové lokomotivy
 • Elektrické lokomtivy
 • Elektrické pantografové jednotky
 • Speciální vozidla (měřící vozy, fotogrammetrické vozy, vozy pro kontrolu a opravy trolejového vedení)
 • Osobní vozy a přípojné vozy

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk